โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB เน็ตแรงต่อเนื่อง ไม่จำกัด 1 Mbps แพ็กเกจเสริม ขายดีที่สุด สมัครเลย!

AIS โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB เน็ตแรงต่อเนื่อง ไม่จำกัด ขายดีที่สุด!


โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB

ยอดขายแรงที่สุด! สำหรับ พ.ศ. นี้ กับ โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน ทั้งรายวัน 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน หรือ แพ็กเกจ เน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 Mbps รายอาทิตย์ 7 วัน และ รายเดือน 30 วัน รวมถึง โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB รายเดือน ระยะยาว 3 เดือน 6 เดือน และ รายปี 12 เดือน โดยยิ่งสมัครใช้งานเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 Mbps แพ็กเกจเสริม ระยะยาว ราคาถูกลง สูงสุด 80% สำหรับรายละเอียดของ โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB มีดังนี้
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายวัน 1 วัน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 26.75 บาท
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายวัน 2 วัน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 37.45 บาท
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายวัน 3 วัน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 58.85 บาท
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายสัปดาห์ 7 วัน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 128.40 บาท
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายเดือน 30 วัน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 374.50 บาท
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายเดือน 3 เดือน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 800 บาท
โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ราคาถูกลงกว่า 66% เฉลี่ยเดือนละ 266.67 บาท และ เพียง วันละ 8.89 บาท เท่านั้น
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายเดือน 6 เดือน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 1,200 บาท
โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ราคาถูกลงกว่า 75% เฉลี่ยเดือนละ 200 บาท และ เพียง วันละ 6.67 บาท เท่านั้น
- แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายปี 12 เดือน เล่นเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps ราคา 1,800 บาท
โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ราคาถูกลงกว่า 81% เฉลี่ยเดือนละ 150 บาท และ เพียง วันละ 4.93 บาท เท่านั้น
โดยราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานได้จากตารางโปรโมชันด้านล่างนี้

ตารางโปรโมชัน เน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 Mbps เดือน ตุลาคม 2564


เน็ตไม่ลดสปีด ราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
1925 บาท/3 เดือนHot
( +Vat 1925 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 10 Mbps
เฉลี่ยวันละ 21.38 บาท
รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 3 เดือน

Code *777*7399*010365# ✆
1800 บาท/รายปี
( +Vat 1800 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 4.93 บาท ลดราคา! 81%
รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดรายปี

Code *777*7329*010365# ✆
1285 บาท/3 เดือนHot
( +Vat 1285 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 Mbps
เฉลี่ยวันละ 14.27 บาท ลดราคา! 46%
รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 3 เดือน

Code *777*7398*010365# ✆
1200 บาท/6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 6.66 บาท ลดราคา! 75%
รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 6 เดือน

Code *777*7328*010365# ✆
800 บาท/3 เดือนHot
( +Vat 800 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 8.88 บาท ลดราคา! 66%
รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 3 เดือน

Code *777*7379*010365# ✆
เน็ตไม่ลดสปีด รายเดือน
1500 บาท/รายเดือน
( +Vat 1605 บาท )
เน็ตไม่อั้น 4G ความเร็วสูงสุด 300Mbps
เฉลี่ยวันละ 53.5 บาท
รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ตแรงที่สุด!

Code *777*7156*010365# ✆
350 บาท/รายเดือน
( +Vat 374.5 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 12.48 บาท ลดราคา! 53%
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7153*010365# ✆
450 บาท/รายเดือน
( +Vat 481.5 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 2 Mbps
เฉลี่ยวันละ 16.05 บาท ลดราคา! 46%
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7383*010365# ✆
650 บาท/รายเดือน
( +Vat 695.5 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 Mbps
เฉลี่ยวันละ 23.18 บาท ลดราคา! 32%
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7159*010365# ✆
850 บาท/รายเดือน
( +Vat 909.5 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 6 Mbps
เฉลี่ยวันละ 30.31 บาท ลดราคา! 37%
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7211*010365# ✆
เน็ตไม่ลดสปีด รายวัน
55 บาท/ราย 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 58.85 บาท
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7096*010365# ✆
25 บาท/รายวัน
( +Vat 26.75 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 26.75 บาท
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7021*010365# ✆
28 บาท/รายวันHot
( +Vat 29.96 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 2 Mbps
เฉลี่ยวันละ 29.96 บาท
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7381*010365# ✆
32 บาท/รายวัน
( +Vat 34.24 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 Mbps
เฉลี่ยวันละ 34.24 บาท
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*620*010365# ✆
45 บาท/รายวัน
( +Vat 48.15 บาท )
เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 6 Mbps
เฉลี่ยวันละ 48.15 บาท
รายครั้งไม่ต่ออายุ

Code *777*7209*010365# ✆

เน็ตไม่ลดสปีด ราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี
ราคา 1925 บาท/3 เดือนHot
( +Vat 1925 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 10 Mbps
เฉลี่ยวันละ บาท รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 3 เดือน
กด
ราคา 1800 บาท/รายปี
( +Vat 1800 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ เฉลี่ยต่อวัน บาท ลดราคา! 81% รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดรายปี
กด
ราคา 1285 บาท/3 เดือนHot
( +Vat 1285 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 Mbps
เฉลี่ยวันละ 4.93 บาท ลดราคา! 46% รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 3 เดือน
กด
ราคา 1200 บาท/6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 21.38 บาท ลดราคา! 75% รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 6 เดือน
กด
ราคา 800 บาท/3 เดือนHot
( +Vat 800 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 14.27 บาท ลดราคา! 66% รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ต AIS ไม่ลดสปีดใช้ได้ 3 เดือน
กด
เน็ตไม่ลดสปีด รายเดือน
ราคา 1500 บาท/รายเดือน
( +Vat 1605 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่อั้น 4G ความเร็วสูงสุด 300Mbps
เฉลี่ยวันละ 8.88 บาท รายครั้งไม่ต่ออายุ
เน็ตแรงที่สุด!
กด
ราคา 350 บาท/รายเดือน
( +Vat 374.5 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ บาท ลดราคา! 53% รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
ราคา 450 บาท/รายเดือน
( +Vat 481.5 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 2 Mbps
เฉลี่ยวันละ 53.5 บาท ลดราคา! 46% รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
ราคา 650 บาท/รายเดือน
( +Vat 695.5 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 Mbps
เฉลี่ยวันละ 12.48 บาท ลดราคา! 32% รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
ราคา 850 บาท/รายเดือน
( +Vat 909.5 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 6 Mbps
เฉลี่ยวันละ 16.05 บาท ลดราคา! 37% รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
เน็ตไม่ลดสปีด รายวัน
ราคา 55 บาท/ราย 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ 41.27 บาท รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
ราคา 25 บาท/รายวัน
( +Vat 26.75 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 1 Mbps
เฉลี่ยวันละ บาท รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
ราคา 28 บาท/รายวันHot
( +Vat 29.96 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 2 Mbps
เฉลี่ยวันละ 58.85 บาท รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
ราคา 32 บาท/รายวัน
( +Vat 34.24 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 Mbps
เฉลี่ยวันละ 26.75 บาท รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด
ราคา 45 บาท/รายวัน
( +Vat 48.15 บาท )
ข้อมูล เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็ว 6 Mbps
เฉลี่ยวันละ 29.96 บาท รายครั้งไม่ต่ออายุ
กด


สำหรับลูกค้าที่อยากสมัคร แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน เน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 Mbps หรือ โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ที่มาพร้อมกับ โทรภายในเครือข่าย AIS หรือ โทรฟรี AIS ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์ aissupernet.com ของเรา ลูกค้าสามารถสมัครใช้งาน โปรเสริม โทรฟรี AIS โดยเฉพาะ จากตารางโปรโมชันบนเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ โดย แพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน โทรฟรี AIS ทุกเครือข่าย รายวัน 1 วัน ราคาเริ่มต้น เพียง 9 บาท เท่านั้น สามารถโทรฟรี AIS ได้ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 18 นาที และ โปรเสริม โทรฟรี AIS ทุกเครือข่าย จำนวน 100 นาที ราคา 50 บาท โทร AIS ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 10 วัน เต็ม!

FAQs : คำถามที่พบบ่อย

โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ราคากี่บาท ?
โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ราคาเริ่มต้น 26.75 บาท สามารถใช้งานเน็ต AIS ความเร็วคงที่ 1 Mbps นาน 1 วัน

แพ็กเกจ เน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ หรือไม่ ?
โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB เป็นแพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

หากโปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ยังเร็วไม่พอ สามารถเพิ่มความเร็วได้หรือไม่ ?
ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการได้ทาง aissupernet.com โดยเว็บไซต์ของเรามีแพ็กเกจให้เลือกใช้อย่างมากมาย ตั้งแต่ ความเร็วคงที่ 1 Mbps ถึง ความเร็วคงที่ 300 Mbps

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB ได้อย่างไร ?
ติดต่อสอบถามได้ทาง AIS Call Center โทร. 1175 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ศูนย์บริการ AIS Shop ทุกสาขา

โปรรายเดือน AIS ทั้งโทรทั้งเน็ต 384 Kbps ปรับแพ็กเกจใหม่ ราคาเท่าเดิม เล่นเน็ต AIS แรงระดับ 5G
โปรเน็ต AIS รายเดือน 299 บาท รวมแพ็กเกจเสริมทั้งโทรทั้งเน็ต 30 วัน ปรับราคาใหม่ เริ่มต้น 129 บาท
สมัครเน็ต AIS รายวัน 16, 18 บาท ไม่ลดสปีด เล่นยาวต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ราคาใหม่ เน็ตแรงกว่าเดิม
สมัครเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 2 วัน รวมแพ็กเกจเสริม รายวัน โปรเน็ตวันทูคอล 2 วัน ราคาเริ่มต้น 29 บาท
14 โปรเน็ต 1 วัน AIS สมัครเน็ตวันทูคอล 1 วัน ไม่ลดสปีด และ เต็มสปีด เล่นยาวต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
10 โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 30 วัน โปรเสริมเน็ตวันทูคอล 30 วัน ราคาสุดคุ้ม!

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล

รวมโปรเน็ต AIS วันทูคอล กับแพ็กเน็ตรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

5 โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 4 Mbps รวมโปรเน็ต AIS 4 MB รายวัน รายเดือน ครบที่สุด กดสมัครได้เลย

รวมโปรเน็ตรายปี AIS ไม่ลดสปีด เน็ตไม่อั้น ไม่จำกัด สมัครเน็ตรายปี AIS จ่ายครั้งเดียว ราคาถูกกว่า 80%

โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด 1 MB เน็ตแรงต่อเนื่อง ไม่จำกัด 1 Mbps แพ็กเกจเสริม ขายดีที่สุด กดสมัครได้เลย